Pravidla soutěže

Soutěž o respirátory Promedor, vysoušeč vlasů Sencor, sandwich maker Sencor a konvici Tescoma

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost OnlineMedical s.r.o., se sídlem v Praze, Hybernská 1009/24, Nové Město, Praha 1, 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 313907, IČ: 08155852 (dále jen „pořadatel“).

Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je společnost OnlineMedical s.r.o., se sídlem v Praze, Hybernská 1009/24, Nové Město, Praha 1, 110 00, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C č. 313907, IČ: 08155852 (dále jen „organizátor“)

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK a (dále jen „místo konání soutěže“).

Trvání soutěže:

Datum a hod. 9. 7. 2021 12:00 – datum a hod. 23. 7. 2021 12:00

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě FACEBOOK/INSTAGRAM, má po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK/INSTAGRAM účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů:

Na Facebook profilu https://www.facebook.com/onlinerousky, bude uveřejněn soutěžní příspěvek s označením „Soutěž s Onlinerousky.cz o výrobky značky Sencor, Tescoma a Promedor.“. Úkolem soutěžících je napsat do komentářů odpověď na otázku: „Napište do komentáře, který vzor respirátoru od společnosti Dama Trade s.r.o. je váš favorit https://www.onlinerousky.cz/znacka/dama-trade-s-r-o/”.

Soutěžní odpovědi vyhodnotí a 6 výherců náhodně vybere porota složená ze zástupců Pořadatele a Provozovatele. Ze správných odpovědí porota vybere 6 výherců na Facebooku. Svou odpověď musí soutěžící napsat a vložit do komentáře pod soutěžním příspěvkem v době trvání soutěže. Na pozdější nebo pozměněné soutěžní odpovědi, nebo odpovědi nahrané mimo komentář k soutěžnímu postu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny mezi platné soutěžní komentáře. Počet soutěžních odpovědí od jednoho soutěžícího je pouze 1 na každém kanále.

Vítězové budou kontaktováni odpovědí na jejich soutěžní příspěvek a do soukromé zprávy, a to do 24 hodin od ukončení soutěže. Vítězové jsou povinni reagovat prostřednictvím Facebook soukromé zprávy a potvrdit tak nebo odmítnout svou výhru a doplnit: Jméno, příjmení a doručovací adresu, e-mail a to nejpozději do 2 dnů od jeho kontaktování. Pokud se tak nestane, Organizátor si vyhrazuje právo vybrat jiného výherce. Provozovatel si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové soutěžící, kteří nebudou v souladu s pokyny v těchto pravidlech, nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou jinak porušovat pravidla soutěže.

Výhra:

2x vysoušeč vlasů Sencor a respirátory Promedor

2x toustovač Sencor a respirátory Promedor¨

2x konvice Tescoma a respirátory Promedor

Každý výherce získá jednu z 6 výher, které budou k vyzvednutí na jméno v kamenné pobočce na adrese Hybernská 1009/24, Praha 1, 110 00. V případě, že výherce nebude moci výhru vyzvednout osobně, bude mu zaslána na zvolenou adresu.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu Pravidla soutěže, který bude umístěn u příspěvku. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Organizátor a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá na výhru nárok.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Zpracování osobních údajů:

Účastí v Soutěži souhlasí Soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, (dále jen „Údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, pro účely realizace Soutěže, předání výhry. Zpracovatelem osobních údajů je Organizátor.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle §11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k Údajům a právo na opravu těchto Údajů, blokování nesprávných Údajů, jejich likvidaci atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním Údajů před ukončením naplnění účelu Soutěže má však za následek vyřazení Soutěžícího ze Soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Pořadatele se může Soutěžící obrátit na Organizátora. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

Účastí v soutěži Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účel realizace marketingové akce dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Organizátora, který je správcem, a to v rozsahu: jméno a příjemní, telefonní číslo, e-mail.

Osobní údaje budou použity pro účel vedení této marketingové akce zahrnující zařazení do databáze pro danou marketingovou akci, organizaci a vyhodnocení soutěže.

Pro zpracování výše uvedených údajů bude pořadatel využívat služeb organizátora jakožto zpracovatele osobních údajů.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

V Praze dne 9. 7. 2021

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení